Verslag studiedag 2016

By 3 januari 2017Nieuws

De studiedag op 17 november in de VBHKAZ gaf zowel een terugblik op het afgelopen jaar als een vooruitblik naar de (nabije) toekomst van onze vereniging en het Korps Mariniers.

Het afgelopen jaar stond centraal op de goed bezochte ALV in de ochtend en het door tamboers & pijpers en het strijkje van de Marinierskapel opgeluisterde jaardiner met ruim 150 deelnemers.  Op het symposium, dat beide dagdelen met elkaar verbond en zo ook inhoudelijk het middelpunt werd, stond daarnaast de toekomst van het Korps Mariniers in een veranderende wereld centraal. Naast de update door de Chefstaf over de status en toekomst van het Korps en een inleiding over robotisering op het slagveld, bespraken we in een forumdiscussie onder leiding van Eva Brouwer twee thema’s die uitnodigen tot reflectie.

Ten eerste het vinden en binden van personeel: het Korps Mariniers en het bedrijfsleven kunnen daarbij veel van elkaar leren, zeker nu het vasthouden van gekwalificeerd personeel om extra inzet vraagt. Niet alleen omdat de economie aantrekt maar ook omdat wet- en regelgeving vragen om een soms wel heel flexibele opstelling van de werkgever. Die krijgt bovendien meer en meer te maken met millennials als potentiële werknemers – jongeren die vaak opgegroeid zijn zonder bovenmatig veel belangstelling voor mores die wij juist zeer waarderen: respect voor ervaring, bescheidenheid tijdens het leren. Als het maar leuk is, lijkt soms het adagium bij deze werkzoekenden – en liefst niet voor al te lang. Dat vraagt om creativiteit, zowel voor het burgerbedrijfsleven als de HR-professionals bij Defensie: niet per se een slechte zaak.

Een ander thema betrof de mogelijkheid per januari 2017 voor vrouwen om actief te dienen in het Korps Mariniers. We vernamen uit de Verenigde Staten – waar vrouwen al sinds 1948 actief dienen – dat dat goed kan werken mits voldaan wordt aan één gouden regel: dat opleidings- en toelatingseisen voor mannen en vrouwen geen millimeter van elkaar verschillen. Ook als het om gevechtsfuncties gaat. De poorten gaan hoe dan ook open: spannend om te zien wie zich als eerste meldt en wat de impact over een paar jaar is.

Tot slot nodigt het bestuur u uit voor de Studiedag 2017 welke zal plaatsvinden op 23 november in de VBHKAZ.