Scenarioplanning

By 30 maart 2017Geen categorie

Hoe gaat het Korps Mariniers/defensie om met de drastische veranderingen in de veiligheidssituatie die de komende jaren plaats zullen vinden? Dat is het thema van de VKT meeting op  26 april.

De vluchtelingen crisis, de (her)intrede van Rusland als machtsblok, de opkomst van het terrorisme, of de groei van China als militaire speler in de wereld; allemaal ontwikkelingen die niet nieuw zijn voor ons. We hebben echter nog niet een coherent antwoord, een eenduidige strategie of een manier van omgaan met deze ontwikkelingen, bedacht. Nederland, de EU, maar ook de NAVO worden zichtbaar verrast door ontwikkelingen of lijken onvoldoende voorbereid. Hoe kunnen we deze globale ontwikkelingen voorspellen? Hoe kunnen we nu de flexibiliteit creëren, die ons over 20 jaar in staat stelt op de dan actuele dreigingen te reageren ? Dat zijn vragen waar defensie, maar ook het Korps Mariniers antwoord op moet krijgen.

In het bedrijfsleven heeft men ruime ervaring met dit soort vraagstukken. Shell ontwikkelde eind de jaren ’50 scenario planning en was daarmee ook succesvol. Men voorspelde met succes de olie crisis in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Scenarioplanning is een manier om dit soort majeure vraagstukken handen en voeten te geven.  De methode werkt door verschillende toekomst scenario’s te ontwikkelen. Op basis van deze scenario’s worden indicatoren geformuleerd die aangeven welke kant de externe omgeving zich op beweegt. Voor ieder scenario zullen vervolgens ook maatregelen moeten worden opgenomen waarmee effectief gereageerd kan worden op de nieuwe situatie.

Het klinkt makkelijk, maar dat is het niet. Sterker nog, het gaat vaker fout dan goed. 40% van de CEO’s in het bedrijfsleven is teleurgesteld in de resultaten van scenario planning. Dat komt door een veelheid aan factoren, men heeft geen ervaring, delegeert de planning naar ondergeschikten, raakt verstrikt in de details óf onderschat de effecten van onwaarschijnlijke gebeurtenissen.

Wat doet het Korps/Defensie op dit moment aan scenarioplanning en wat kunnen wij van het bedrijfsleven leren? En andersom. Om ons op weg te helpen bij deze ingewikkelde materie, hebben we een drietal sprekers uitgenodigd: Ewald Breunesse (Shell Energie Transitie), Coby van de Linden (Directeur Clingendael International Energy Programme), en Generaal-majoor der marinier Richard Oppelaar. Zij zullen vanuit hun eigen expertise ingaan op de materie.  Discussie aanwakkeren, vragen beantwoorden en een boodschap meegeven ter overpeinzing.

Zie het voorlopige programma hier in de agenda.