Verslag VKT Meeting Scenarioplanning

By 2 mei 2017Nieuws

Op woensdag 26 april vonden een 80-tal WJB-leden de weg naar Maritiem Vliegkamp De Kooy bij Den Helder voor de eerste Verbondenheid, Kracht en Toewijding meeting van 2017.

Tussen 10:30 tot 11:00 druppelden de deelnemers geleidelijk aan binnen voor de ontvangst met koffie. Om 11:00 uur werd de bijeenkomst geopend door WJB-voorzitter Dries van der Vossen, die naast een groot aantal oud-officieren nu ook een groot aantal actief dienende officieren kon verwelkomen, waaronder met name ook een groot aantal luitenants en kapiteins.

Chef der Equipage, adjudant Henry Zuiderduin van De Kooy gaf een korte presentatie over de historie van dit vliegkamp welke bij de oprichting van de Marine Luchtvaartdienst (MLD) ca. 100 jaar geleden werd gebouwd.

Fons Scheltema, die samen met Mark Brouwer, Tim Segers, Franco Achtien en Jim Enters dit evenement hadden georganiseerd, nam het woord om het thema van vandaag te belichten: ‘Scenarioplanning in een veranderende wereld’.

Coby van der Linde, Directeur Clingendael International Energy Program, belichtte de zaak vanuit een wetenschappelijke hoek met als onderwerp: ’Brengt energietransitie geopolitieke risico’s met zich mee?’. Zij illustreerde duidelijk dat het aanwenden van bepaalde vormen van energie valt of staat met de besluitvorming door de ‘politieke leiders’  en het ‘ontwikkelingsniveau’ waarop een land/continent zich bevindt. Daardoor is het uitermate lastig om de handen op elkaar te krijgen voor een en dezelfde strategie bij het opstellen van bijvoorbeeld een klimaatrichtlijn.

Ewald Breunesse, Manager Energy Transitions bij Shell, sprak over het onderwerp:  ‘New Lens scenarios – A shift in perspective for a world transition’. Hij maakte gebruik van grafieken en lichtte toe hoe scenarioplanning noodzakelijk is om opvolging te geven aan het akkoord van Parijs waar werd overeengekomen om in 2050 ‘net zero CO2 emissions’ te bereiken. In een video werd duidelijk gemaakt hoe de Noordzee, uitgebreid met het Kanaal en de Ierse Zee, geleidelijk aan voor een groot deel wordt vol gebouwd met windparken. Bovendien worden deze windparken met kabels aan elkaar verbonden om de opgewekte energie via de kortste weg naar de verbruikers te brengen met een minimaal verlies aan energie tijdens transport.

Brigade-generaal Frank Van Sprang, Commandant Korps Mariniers en Directeur Operaties CZSK, lichtte onder andere toe dat ook Defensie/Marine/Korps Mariniers aan scenarioplanning doet, maar dat de uitvoering sterk afhankelijk is van de politieke leiders m.b.t. het budget voor Defensie. Een stabiele koers – onafhankelijk van de politiek – zou een geweldige bijdrage kunnen leveren aan een langdurige strategie voor defensie was de conclusie van de toehoorders.

Na deze boeiende lezingen en een broodjeslunch kregen wij van twee vliegers (officieren der mariniers) een ‘capability briefing’ van de maritieme gevechtshelikopter, de NH90, waarin zij ook uitgebreid ingingen op hun langdurige opleiding, eerst op standaard vliegtuigen en pas daarna op de helikopters.

Na afloop van de presentaties konden we op het platform van De Kooy de NH90 helikopter bewonderen en gebruiken als achtergrond voor onze groepsfoto.

Tenslotte mogen we niet onvermeld laten dat tijdens de middagpresentatie ook de Commandant der Zeestrijdkrachten,  generaal-majoor der mariniers Rob Verkerk, door zijn aanwezigheid zijn belangstelling voor deze VKT-meeting kwam getuigen, hetgeen door allen ten zeerste werd gewaardeerd.

Na de netwerkborrel vertrok een grote groep van 25-30 man naar de Marine Club in Den Helder voor een borrel en Indische maaltijd, waarbij ook brigade-generaal Van Sprang aanzat. Er werd tijdens de borrel en het diner nog druk nagepraat over het zeer interessante thema van deze dag.

Voor belangstellenden in deze materie kunnen wij het nieuwste Shell scenario rapport ‘A better Life with a Healthy Planet, Pathways to a net-zero emissions’ ten zeerste aanbevelen. Deze is hier te vinden op de website van Shell.

Tenslotte willen wij ons WJB-lid de heer Ralph van Houdt, reservist en Partner van MareVisie (www.marevisie.nl), van harte danken voor de ondersteuning van deze VKT-meeting waarbij we genoten van een uitstekende ontvangst  en een uitgebreide lopende lunch evenals een aangeklede borrel na afloop.

 

N.B. voor foto’s van deze mooie dag verwijzen wij u naar onze Hexacon chat app via deze website of op uw smart phone of tablet.