INSCHRIJVING GEOPEND – Dé VKT Studiemiddag van het jaar – 22 november 2018

By 21 oktober 2018Nieuws

Op donderdag 22 november zal, in de VBHKAZ, de ALV plus aansluitend de studiemiddag worden georganiseerd.

De dag bestaat uit 5 onderdelen nl.: schieten in de KKWSIM, de ALV, lunch, interactief mini-symposium met als onderwerp ‘behoud en werving personeel’ met aansluitend update WJB door onze voorzitter en CKM over de laatste ontwikkelingen binnen het Korps Mariniers. Als afsluiting van de dag ons traditionele jaardiner waarbij in ieder geval CKM aanwezig zal zijn.

U kunt voor één of meerdere onderdelen inschrijven. Omdat het aantal plaatsen bij sommige onderdelen beperkt is geldt de regel wie het eerst komt…. Aanmelden kan tot uiterlijk 18 november.

Let op. Deze dag zal plaatsvinden in de kantine en het cafetaria.

Programma
09.00 – 09.30 uur         Ontvangst deelnemers schieten in de kantine
09.30 – 10.30 uur         Schiet oefeningen
10.30 – 11.00 uur         Ontvangst deelnemers ALV in de kantine
11.00 – 12.00 uur         ALV WJB conform bijgevoegde agenda, notulen en financieel jaarverslag
12.00 – 13.30 uur         Lunch en ontvangst deelnemers mini-symposium
13.45 –16.00 uur          Mini-symposium, interactief, ‘Behoud en werving personeel’ met met dagvoorzitter Esther Krikke, Sgt adelborst Pieter van der Staay, oud officier Niek Jaarsma (nu HR-businesspartner bij Athlon Car Lease) en Majoor der mariniers Jan Willem Linskens, belast met instroom en behoud personeel breed binnen ons Korps.
16.00 – 16.30 uur         Pauze
16.30 – 16.45 uur         WJB update door Dries van der Vossen, voorzitter WJB, Korps update door CKM, BRIGGENMARNS MacMootry
16.45 – 18.00 uur         Aperitief in cafetaria
18.15 – 21.00 uur         WJB Jaardiner 2018

Aanmelden voor schieten, de ALV, de lunch, middagprogramma en diner
Stuur je aanmelding naar secretariaat@WJB.nu en geef aan, aan welke programmaonderdelen je wenst deel te nemen:
• Schieten
• ALV
• Lunch
• Middag programma (start 13.45 uur)
• Diner

M.b.t. het diner
Indien je je opgeeft voor het diner, dien je gelijk € 35,- over te maken op rekening NL42 RABO 0126 2631 32 t.n.v.: Ver. Off. Mariniers WJB, onder vermelding van ‘Jaardiner 2018’.

Uiterlijk 18 november dient het geld op de rekening staan. Niet betaald, is niet deelnemen.