Informatie- en oprichtingsbijeenkomst ‘IMSO’

By 7 februari 2019Nieuws

Op 6 maart bestaat het voornemen om IDENTITEITSGROEP MARINIER SPECIALE OPERATIES op te richten als zelfstandige afdeling van het COM in de Johan de Witt-zaal bij de Van Ghentkazerne.

Omdat veel van onze WJB leden een militair verleden hebben dat voldoet aan de toelatingseisen voor het lidmaatschap van deze Identiteitsgroep willen wij u deze informatie met u delen voor deze informatie- oprichtingsbijeenkomsten op 6 maart a.s..

Bijgevoegd de uitnodiging met alle informatie en wijze van aanmelden.

20190128 uitnodiging IMSO