Mars en Mercuriussymposium 2020

By 15 oktober 2020Agenda, Nieuws

De vereniging Mars en Mercurius organiseert ook dit jaar weer het Mars en Mercuriussymposium namelijk op 11 november a.s.. Dit jaar in nauwe samenwerking met KVBK, HCSS en CLAS.

Het thema is:

‘Verankering krijgsmacht in de veranderende samenleving’

Voor een beschrijving van het symposium verwijzen wij u naar de M&M link onderaan dit convocaat.
Daar vindt u naast het programma en de sprekers ook informatie over de organisatie die in verband met Corona is uitgebreid. Het live event vindt plaats in de Genm Koot kazerne in Stroe, maar omdat het aantal toegestane bezoekers Covid-beperkt is tot 30 personen, kunt u dit symposium via live stream ook op vier extra locaties in het land direct en interactief bijwonen. Het is op een groot scherm gezamenlijk te volgen onder het genot van een hapje en een drankje. U kunt ook daar met elkaar in gesprek gaan en na afloop is er een gezamenlijke maaltijd.
Bij uw inschrijving worden de mogelijke locaties aangegeven en bij uw aanmelding wordt rekening gehouden met het maximaal toegestane aantal deelnemers. Tenslotte is het symposium (individueel) online te volgen als webinar. Daarvoor ontvangt u na opgave een link van LIVE stream Solutions.
Het spreekt vanzelf dat – gelet op de coronarichtlijnen – het doorgaan van de ‘fysieke’ locaties onder voorbehoud is. Het webinar gaat sowieso door!
Met extra logistieke inspanningen hebben wij dit evenement bereikbaar willen maken voor een groot aantal belangstellenden en zien daarom uw aanmelding graag tegemoet.

De vier sprekers op het Mars en Mercuriussymposium 2020 schetsen hoe de internationale betrekkingen in het corona- en postcoronatijdperk zich manifesteren in het Nederlandse nationale domein en hoe de krijgsmacht zich aanpast om in deze veranderende samenleving stevig verankerd te blijven. De sprekers gaan ook in op de visie en rol van het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) en de wijze waarop reservisten een bijzondere positie innemen op het scheidsvlak tussen krijgsmacht en samenleving.

De organisatie hoopt u op 11 november te kunnen begroeten!

Ga nu naar de M&M site: Symposium 2020

Of schrijf u direct in de met de QR code of de link:
Inschrijven Mars en Mercuriussymposium